Osnovni podaci

Naziv: E.T.I.N.G. d.o.o. nekretnine i građenje
Skraćeni naziv: E.T.I.N.G. d.o.o.
Sjedište: Rovinj
OIB: 33403241950
MBS: 1689363
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Trgovački sud Rijeka Tt-02/3477-4
Transakcijski računi i nazivi banaka: ZABA IBAN: HR7323600001101634264
Temeljni kapital: 40.000 kn
Članovi uprave: Goran Etinger