O nama

Trgovačko društvo ETING d.o.o. osnovano je 2003. od strane dva partnera:

direktor: Goran Etinger
IT podrška: Darko Etinger

Profesionalni interesi tvrtke su: prodaja nekretnina na području Rovinja i Istre, a u suradnji sa drugim agencijama, poslujemo i u drugim dijelovima Republike Hrvatske, i inozemstvu.

USLUGE
Cjelokupni servis za potencijalnog kupca i prodavatelja, od prvog kontakta, razgledavanja nekretnina, savjeta, do zaključenja kupoprodajnog ugovora, do uknjižbe novog vlasnika u zemljišne knjige i uručenja dokumenata kojima se dokazuje vlasništvo.
Rješavamo u suradnji sa našim partnerima i sve administrativno-tehničke poslove u vezi nekretnina: registracija poduzeća, gradnja, adaptacije, opremanje i dr.

OPĆE INFORMACIJE
Strani državljani mogu kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj, ali uz ishodovanje odobrenja za stjecanje prava vlasništva na nekretnini od Ministarstva Vanjskih Poslova Republike Hrvatske.
Odobrenje se u pravilu daje onim kupcima sa čijim državama Republika Hrvatska ima sklopljen Ugovor o reciprocitetu za stjecanje prava vlasništva na nekretninama.
Cijene nekretnina nisu fiksne. Kupac konačnu cijenu dogovara sa prodavateljem uz prisustvo posrednika.

PROVIZIJE I POREZI
U cijene nekretnina nije uračunat porez i agencijska provizija. Porez na promet nekretnina iznosi 3% od procijenjene vrijednosti Porezne Uprave RH.
Agencijska provizija za posredovanje se dogovara sa svakim klijentom pojedinačno ovisno o vrsti i vrijednosti nekretnine.
Godišnji porez na objekte za odmor, tj. vikend objekte iznosi 2 EUR/m² godišnje.

Možete nam se obratiti sa punim povjerenjem, jer osim praćenja cjelokupnog postupka kupoprodaje i pravne sigurnosti, uvijek ćemo naći vremena da Vam pomognemo u svemu!

ETING d.o.o.